Omdat het altijd beter kan

Consultancy

Bij SQALE, gelieerd aan Visser & Visser,  werken zes pioniers. Zij worden gedreven door de vraag hoe managers en bestuurders in de huidige maalstroom van ontwikkelingen voldoende grip houden op de inrichting van hun organisatie, duurzame inzet van mensen en het efficiënt managen van processen. Binnen Visser & Visser zijn we er voor uiteenlopende vragen rond fusies, procesvernieuwing bij innovaties of trajecten op het gebied van analyse en optimalisatie. Samen met de relatiemanagers van Visser & Visser en partners zoals Refine-IT kunnen we de klanten een integraal pakket aan dienstverlening bieden. Daar hebben niet alleen de klanten profijt van. Voor jou betekent het dat je gevarieerde projecten en adviestrajecten kunt combineren met de opbouw van een nieuwe en tegelijk ervaren praktijk.

 

“We zijn op weg naar een integrale bediening van de klanten van Visser & Visser.”

Hans Silfhout, Senior Consultant

Visie 

Binnen organisaties ontstaan steeds meer complexe vragen die bovendien meerdere dimensies bevatten. Zoals de impact van digitalisering of de beweging richting netwerkstructuren. Dat vereist vaak een nieuwe kijk op eigenaarschap of de beheersing van processen en vraagt om een integrale benadering. Met de ervaring van SQALE als aanvulling op de dienstverlening door Visser&Visser kunnen we klanten nog beter helpen om hun bedrijfsvoering tot een succes te maken.